Blog

Drepturile sexuale și reproductive în RM

56963aa122607_56963aa122652

Drepturile sexuale și reproductive este un grup de drepturi fundamentale, care protejează libertatea și viața reproductivă a omului. Deși în majoritatea convențiilor internaționale de bază (Declarația universală a drepturilor omului, cele două pacte internaționale privind drepturile civile și politice, economice, sociale și culturale, etc) nu se regăsește un drept separat la libertatea sexuală și reproductivă, elementele acestui drept se regăsesc în componența celorlalte drepturi fundamentale – în primul rînd, dreptul la inviolabilitatea și integritatea fizică și psihică.

Punctul de pornire pentru înțelegerea dreptului la libertatea sexuală și reproductivă este faptul că corpul fiecărui om este treaba exclusivă a acestui om. Numai și numai acest om are dreptul să decidă ce să facă cu propriul corp, propria sănătate, propria viață.

În acest context viața sexuală și reproductivă a fiecărui om este treaba exclusivă a acestui om. Numai și numai acest om are dreptul să decidă ce să facă cu propria viața sexuală și reproductivă, propria sănătate sexuală și reproductivă. Interferența altor persoane în viața și sănătatea sexuală și reproductivă în viața omului este contrară principiilor de bază ale drepturilor fundamentale ale omului și este ilegală din punct de vedere al standardelor internaționale, ea este un atentat la demnitatea omului.

Din acest principiu de bază izvoresc celelalte aspecte ce țin de dreptul la libertatea în viața sexuală și reproductivă.

1. Nimeni în nici o situație și sub nici o justificare nu poate fi constrîns să întrețină relații sexuale de orice natură sau în orice formă contrar propriei voințe. Orice constrîngere – de natură fizică, psihică, economică sau socială – este ilegală și în fapt este un viol.

Art.171 din Codul penal al Republicii Moldova stabilește următoare definiție a violului:

    „(1) Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.”

Astfel, în baza Codului penal orice raport sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică – adică contra voinței – persoanei constituie viol!

2. Contextul familial nu este o scuză pentru încălcarea dreptului la libertatea sexuală și reproductivă. Astfel, constrîngerea la relații sexuale în cadrul familiei, de exemplu insistarea din partea soțului contrar voinței soției, la fel este un viol care trebuie pedepsit în baza art.171 al Codului penal (pentru comiterea violului).

3. Pînă la momentul nașterii copilul nu este o ființă separată și este parte componentă a corpului mamei (din punct de vedere juridic, în baza Declarației universale a drepturilor omului, dar și a legislației RM omul apare în momentul nașterii, pînă la acest moment omul nu există, există doar un făt, care nu este un subiect juridic separat). Astfel, în baza regulei generale numai mama are dreptul să ia decizii în privința corpului săi, a cărui parte pînă la momentul nașterii este făt. Nimeni altcineva nu are dreptul să intervină în deciderea soartei fătului decît doar mama, nici soț, nici medicii, nici stat. Respectiv, dreptul la avort este dreptul mamei, care nu poate fi condiționat de consimțămîntul soțului sau altcuiva. Mama în nici un caz nu poate fi sancționată pentru întreruperea sarcinii, chiar dacă acest lucru a fost făcut în afara spitalului și/sau ilegal (acest lucru însă nu înseamnă că la răspundere nu poate fi tras medicul care a efectuat sau a asistat la un avort ilegal).

4. Nimeni nu poate fi sterilizat contrar voinței proprii, deoarece sterilizarea involuntară (contrară voinței) este o încălcare foarte gravă a dreptului la libertatea sexuală și reproductivă. Acest drept aparține tuturor oamenilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități fizice sau psihice, dar și persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave de natură sexuală (inclusiv maniacilor și recidiviștilor sexuali). Un factor important care adaugă sterilizării forțate caracter foarte grav este caracterul irevirsibil al acestei operațiuni (în majoritatea cazurilor, dar depinde de metodă) – odată fiind efectuată, nu mai există calea întoarsă pentru restabilirea funcției reproductive. Astfel, sterilizarea forțată (contrară voinței) nu este permisă în nici o situație, sub nici o justificare.

5. Dreptul la libertatea sexuală presupune libertatea de a practica orice gen sau formă de activitate sexuală (tradiționale, netradiționale, alternative, etc), cu condiția că aceste activități sexuale se practică cu consimțămîntul tuturor celor implicați (și fără minori – în general implicarea minorilor în orice activitate sexuală este interzisă).

6. Dreptul la libertatea sexuală și reproductivă presupune că oamenii sunt absolut liberi să practice activitatea sexuală cu sau fără scop de reproducere.

7. Ambii parteneri au drepturi absolut egale în privința deciziilor privind reproducere (sarcinii și nașterii copiilor). Impunerea unui raport sexual neprotejat (contrar voinței partenerei) este o încălcare gravă a dreptului femeii la libertatea sexuală și reproductivă! Acest lucru se referă la orice context inclusiv cel familial, extra-familial, dar și cel al sexului comercial. Astfel, întreținerea raportului sexual contrar voinței soției sau partenerei (chiar dacă ea a agreat însăși raportul sexual) este o încălcare gravă. La fel întreținerea raportului sexual contrar voinței partenerei în contextul sexului comercial este o încălcare gravă.

8. Curtea europeană a drepturilor omului are cazuri în care califică cazuri de violență domestică (inclusiv cu caracter sexual) drept tratament imuna și degradant, care este o formă mai „ușuoară” a torturii și de fapt face parte din componența aceluiași articol din Convenția europeană a drepturilor omului. În acest context, orice act cu caracter sexual contrar voinței persoanei poate fi calificat nu numai ca viol, dar și ca și o formă de tratament inuman și degradant sau chiar tortură.

9. În mai multe țări dezvoltate servicii medicale de însărcinare artificială fac parte a programelor naționale de servicii medicale gratuite.

Reclame